1. ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА

СА СЕДИШТЕМ

У ЈУЖНОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Панчево, Трг краља Петра I 2-4, IV спрат

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

-тржишна инспекција – канцеларија 401,402,403

тел. 013 345-239 30 88 30 лок 749

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-пољопривредни инспектори – канцеларија 407

тел. 013 30 88 30 лок 854, 353-221

-фитосанитарни инспектори – канцеларија 409

тел 013 30 88 30 лок 854, 353-221

-ветеринарски инспектори – канцеларија 410,411

тел 013 30 88 30 лок 715, 793

Министарство рада и социјалне политике

-инспектори за радне односе - канцеларија 405, 409

тел 344-378, 30 88 30 лок 729

-инспектори заштите на раду - канцеларија 406

тел 013 30 88 30 лок 731

Министарство енергетите, развоја и заштите животне средине

-Сектор за контролу и надзор

Група за управљање хемикалијама, биоцидима и СЕВЕСО постројењима

– канцеларија 410а

тел 013 2580-228

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- просветни саветници - канцеларија 404

тел. 013 341-666

Министарство финансија и привреде

-туристички инспектор

тел. 013 354 552

Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику

- сектор за санитарни надзор

тел. 013 30 88 30 лок.705

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

-водна инспекција

– канцеларија 412

тел 013 30 88 30 локал 730

-шумарски инспектор - канцеларија 409

тел 013 30 88 30 лок 854, 353-221

 

покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

 - инспекција за заштиту животне средине

-канцеларија 412

тел 013 30 88 30 локал 730

Вршац, Светосавски трг 10

Тел. 013/ 835 - 445 835 – 542

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

 тржишна инспекција –

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- ветеринарска инспекција –

Министарство рада и социјалне политике

-инспекција за радне односе

-инспекција за заштиту на раду

Министарство енергетите, развоја и заштите животне средине

-

Сектор за контролу и надзор

Група за управљање хемикалијама, биоцидима и СЕВЕСО постројењима

– канцеларија 410а

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

- инспекција за заштиту животне средине

Пландиште, Војводе Путника 38

Тел. 013/ 862-240

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-ветеринарска инспекција

Ковин, ЈНА 5

Тел 013/ 741 - 431

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-ветеринарска инспекција

Бела Црква, Милетићева 2

Тел. 013/853-993

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

  • ветеринарска инспекција

Н а ч е л н и к

Јужнобанатског Управног округа

Ивица Жарков дипл. правник

 

 

 

 

 

Share