Јужнобанатски округ се налази у североисточном делу Републике Србије, у Аутономној Покрајини Војводини. Јужнобанатски округ је на југу омеђен реком Дунав, на западу реком Тамиш, на истоку границу Округа чини државна граница са Републиком Румунијом, док се на северу Округ граничи са општинама Средњебанатског округа - Сечањ и Зрењанин.


          Регион обухвата 94 насеља, при чему је највећа насељеност у општини Панчево (165 становника по km2). Седиште Јужнобанатског округа је у Панчеву. По величини ово је други регион у Србији и Црној Гори.

          Надморска висина од 70 до 100 m чини ово подручје подесним за пољопривредну производњу. То је део простора Панонске низије. Највиши део Јужног Баната су Вршачке планине са 641 m надморске висине. Између Тамиша, Дунава и Белоцркванске котлине је Делиблатска пешчара, која је по својим димензијама највеће пешчано пространство под вегетацијом у Европи. Површина Делиблатске пешчаре износи 33.610 hа, надморска висина је 200 m и називају је Европска Сахара. Јужнобанатски округ се простире на 4282 km2 и насељава га 293 730 становника.

          Округ чини осам општина: ПанчевоВршацКовин, АлибунарКовачицаПландиштеБела Црква и Опово. Административни и индустријски центар округа је Панчево. Поред Панчева снажан индустријски центар овог региона је и општина Вршац, док су остале општине претежно руралног типа.

          Национални састав Јужнобанатског округа је мешовит, поред Срба који су најбројнији на територији округа живе Мађари, Румуни, Словаци, Македонци и други мање бројни народи. У Јужнобанатском округу се традиционално негују добри међунационални односи и толеранција.