Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.
          Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.
          Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.
          Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.


          Чланови Савета Јужнобанатског управног округа:

1. начелник Јужнобанатског управног округа - мр Зоран Тасић;
2. градоначелник града Панчево - Павле Раданов;
3. председник општине Пландиште - Милан Селаковић;
4. председник општине Бала Црква - Станко Петровић;
5. председник општине Вршац - Чедомир Живковић;
6. председник општине Ковачица - Мирослав Кришан;
7. председник општине Опово – мр Милорад Солдатовић;
8. председник општине Ковин – Душан Петровић ;
9. председник општине Алибунар - Ђурица Глигоријев.